Zo houdt u meer grip op de devices op de werkvloer

6 mei 2019
1307588_96012423Binnen veel bedrijven gebruiken medewerkers hun eigen devices voor zakelijke doeleinden. Vaak gebeurt dat buiten medeweten van de organisatie om. Dit wordt ook wel schaduw-IT genoemd. Schaduw-IT kan veel schade toebrengen aan uw zakelijke processen. Een aantal voorbeelden, en hoe u deze ontwikkelingen effectief te lijf gaat.

Kwetsbaar voor dreigingen 
Privédevices die buiten het zicht van de IT-afdeling worden gebruikt zijn vaak alleen voorzien van standaard consumentenbeveiliging. Daarmee sluiten ze doorgaans niet aan bij de veel robuustere securitymaatregelen in de rest van de organisatie. Denk aan het ontbreken van een mobile device management-oplossing of softwarematige beveiliging. Dit maakt privédevices dan ook veel kwetsbaarder voor dreigingen zoals malware of hacks. Dat risico wordt nog eens vergroot als privédevices ook in de eigen tijd onveilig worden gebruikt.

Verlies van gevoelige data 
Veel bedrijven maken gebruik van een back-upvoorziening voor de beveiliging van hun zakelijke IT. Data op privédevices valt echter buiten die voorziening. In het geval van een datalek kan dat leiden tot onherstelbaar verlies van zakelijke data. Dat kan problemen opleveren voor de continuïteit.

Niet naleven van de GDPR 
Wanneer er gewerkt wordt met privédevices kan dataveiligheid niet gewaarborgd worden. Daardoor sluit de werkwijze van de organisatie niet aan bij de richtlijnen van de GDPR. Organisaties voldoen daardoor niet aan wettelijke bepalingen rondom data- en privacybescherming. Dat kan leiden tot forse boetes en schade aan het bedrijfsimago.

Geen rechtlijnig bedrijfsbeleid 

Veel organisaties hebben hun processen geborgd in een beleid. Met dit beleid wordt geprobeerd een gestandaardiseerde werkwijze na te leven. Het ongeoorloofd gebruiken van bepaalde devices en oplossingen sluit daar vaak niet bij aan. De uniformiteit gaat daardoor verloren, met uitdagingen op het gebied van beheer en veiligheid als gevolg. Het kan ook verregaande gevolgen hebben voor het naleven van ISO-richtlijnen. Denk aan de binnen de IT- en telecomsector populaire normeringen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

Zo rekent u af met schaduw-IT 
Het voorkomen van schaduw-IT is niet zo moeilijk. Schaduw-IT is vaak een gevolg van ontevredenheid over bestaande zakelijke IT. Denk aan smartphones die niet passen bij de medewerker, of complexe oplossingen. Ga in gesprek met medewerkers om hun wensen te achterhalen. Door gebruik te maken van devices op maat kunt u medewerkers beter voorzien van passende oplossingen. Daardoor bant u schaduw-IT snel en effectief uit.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Bent u op zoek naar de beste zakelijke oplossingen? Wij adviseren hier graag over. Neem contact op met onze adviseurs via 010-2622544 (Rotterdam) of 0182-748707 (Gouda) of stuur een e-mail.