Nederlands bedrijfsleven positief over kwaliteit IT-services

5 augustus 2019
business-sucessOrganisaties die hun IT hebben uitbesteed zijn erg tevreden over de kwaliteit van dienstverlening. Dat blijkt uit het jaarlijkse Outsourcing Performance-onderzoek van marktonderzoeksbureau Giarte. Een goede ontwikkeling; bedrijven worden hiermee in staat gesteld flexibeler te werken. Toch liggen er nog zeker kansen voor de slimme IT-dienstverlener.

Kwaliteit draagt bij aan klantcontact 
Het onderzoek van Giarte richtte zich specifiek op de samenwerking tussen uitbestedende organisaties en IT-dienstverleners. De conclusie is gebaseerd op evaluaties van in totaal 718 uitbestedende organisaties, en de services van 47 IT-dienstverleners. Met name de kwaliteit van de diensten wordt als erg hoog beschouwd. Van deze diensten worden Infrastructure Management-services met een 7.8 het hoogst gewaardeerd. De tevredenheid speelt een grote rol in de dienstverlening naar de klant, stellen de onderzoekers. Bedrijven die hoog inzetten op kwaliteit van dienstverlening zijn beter in staat klanten aan zich te binden en activiteiten uit te breiden.

Ruimte voor verbetering 

Toch zijn er nog een aantal punten waarop dienstverleners een onderscheidende rol kunnen spelen. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat er nog een wereld te winnen valt met betrekking tot proactiviteit en empathie. Uit het onderzoek blijkt dat deze twee zaken niet optimaal zijn. Dat zou te maken kunnen hebben met de groeiende vraag naar IT-maatwerk, en de persoonlijkere mate van dienstverlening die daarbij hoort. IT wordt immers steeds flexibeler, waarbij iedere organisatie zo zijn eigen wensen en eisen heeft. Giarte stelt dan ook dat intensieve samenwerkingen steeds belangrijker worden om waarde te kunnen creëren in de gehele keten.

Uitbesteden IT maakt organisaties toekomstbestendig 
Het elders onderbrengen van IT-werkzaamheden wordt in snel tempo populairder. IT is steeds vaker een complex en digitaal onderdeel van de organisatie. Voor veel organisaties wordt beheer en beveiliging daarom een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Door dit uit te besteden hoeven organisaties zich daar zelf niet meer mee bezig te houden. Ondertussen wordt er wel geprofiteerd van een optimale invulling van de IT-omgeving, en een hoge mate van continuïteit en dataveiligheid. Organisaties kunnen zich hierdoor optimaal bezig houden met hun eigen kernactiviteiten, sneller inspelen op marktontwikkelingen, en zo concullega’s steeds een stapje voor blijven.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Bent u op zoek naar de beste zakelijke oplossingen? Wij adviseren hier graag over. Neem contact op met onze adviseurs via 010-2622544 (Rotterdam) of 0182-748707 (Gouda) of stuur een e-mail.