Merendeel zakelijke processen is gedigitaliseerd

29 juli 2019
business-sucessNederlandse bedrijven omarmen massaal de voordelen van digitalisering. 64 procent van alle processen verlopen tegenwoordig digitaal. Dat blijkt uit de Digitaliseringsindex 2019, dat is opgesteld door marktonderzoeksbureau Kantar. Dat is ook niet zo gek; deze ontwikkeling leidt tot veel zakelijk voordeel, waaronder forse kostenbesparingen.

Zakelijke digitalisering neemt nog altijd toe 

Het onderzoek, dat voor de derde maal werd uitgevoerd, richtte zich onder andere op ceo’s en financieel eindverantwoordelijken binnen het mkb. Daaruit blijkt dat bijna tweederde van de processen inmiddels zijn gedigitaliseerd. De onderzoekers verwachten dat dit percentage in 2022 naar 77 procent zal stijgen. Van alle processen is de verwerking van bankmutaties met 74 procent een van de meest gedigitaliseerde processen. Ook onkostendeclaraties verlopen in 56 procent van de gevallen digitaal. Dat is een forse toename ten opzichte van 2018, toen dit percentage nog 31 procent bedroeg. 19 procent van de organisaties meldt daarbij flink te hebben bespaard op kosten. Twee jaar geleden was dit nog 9 procent.

Digitalisering van invloed op organisatiestructuur 

Digitalisering verandert de manier van werken binnen organisaties aanzienlijk. Dit is ook terug te zien in de onderzoeksresultaten; 35 procent van de respondenten geeft aan dat digitalisering deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. 20 procent van de organisaties meldt zelfs dat de organisatiestructuur wordt ontwikkeld vanuit de gedachte van digitalisering. Binnen de zakelijke digitalisering is een sleutelrol weggelegd voor de cloud. 51 procent van de respondenten geeft aan in meer of mindere mate met de cloud te werken. Daarmee is het gebruik in twee jaar tijd met 15 procent gestegen.

Sneller inspelen op marktontwikkelingen 
Digitaliseren is tegenwoordig geen optie meer, maar een noodzaak om te kunnen overleven op de lange termijn. Het automatiseren van processen en het locatie-onafhankelijk beschikbaar maken van zakelijke bestanden leidt tot meer flexibiliteit. Organisaties worden daarmee in staat gesteld om productiever en efficiënter te werken. Daardoor kan er veel sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt en aan klantzijde. Het stelt organisaties in staat hun niet-gedigitaliseerde concullega’s een stap voor te blijven in de markt, wat bijdraagt aan een goede concurrentiepositie.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Bent u op zoek naar de beste zakelijke oplossingen? Wij adviseren hier graag over. Neem contact op met onze adviseurs via 010-2622544 (Rotterdam) of 0182-748707 (Gouda) of stuur een e-mail.