BYOD vergroot noodzaak extra toezicht

8 januari 2018
132Privé zijn we gewend geraakt aan het gebruik van mobiele devices als laptops en smartphones. Niet zelden worden privédevices ook ingezet voor zakelijke doeleinden, vaak buiten medeweten van de organisatie om. Dat kan serieuze gevolgen hebben voor de dataveiligheid. Daarom doen organisaties er goed aan maatregelen te treffen om dataveiligheid te waarborgen.

Risico’s mogen niet worden onderschat 
Medewerkers zetten hun eigen devices op de werkvloer in om diverse redenen. Een belangrijke daarvan is dat devices vanuit de organisatie niet voldoen aan de verwachtingen van de medewerker. Bijvoorbeeld omdat ze complex of omslachtig in gebruik zijn. Medewerkers zijn zich vaak ook niet bewust van de risico’s dat gebruik van eigen devices met zich meebrengt. Denk aan het doorsturen van zakelijke mails naar privéaccounts, of het koppelen van usb-sticks aan de eigen laptop. De slechte beveiliging van deze devices werkt datalekken in de hand.

Stel een mobiel beleid op 
Een mobiel beleid is een goede manier om medewerkers te informeren over de richtlijnen rondom mobiele devices. In dit beleid kan bijvoorbeeld worden opgenomen welke devices er mogen worden gebruikt, en wat de voorwaarden zijn. Ook kan er in worden vermeld wat er moet worden gedaan in het geval van verlies of diefstal. Met dit beleid kunnen organisaties het gebruik kaderen, waardoor zij meer grip hebben op het gebruik van eigen devices op de werkvloer.

Bewustwording minimaliseert risico’s 
Het gebruik van eigen devices hoeft niet te worden verboden. Als het medewerkers helpt hun taken beter uit te voeren is er niets op tegen, mits er goede maatregelen worden getroffen. Dat begint bij bewustwording. Door medewerkers te informeren over de risico’s zullen zij beter weten wat je wel en beter niet kunt doen met je privédevice. Hiermee is een eerste stap naar betere veiligheid gezet.

Maak gebruik van mobile device management (MDM) 

Tegenwoordig hebben organisaties ruime keuze uit mobile device management-oplossingen. Hiermee kunnen alle mobiele devices binnen de organisatie tegelijk worden beheerd en beveiligd. Door het privédevice toe te voegen aan de MDM-omgeving wordt dit onderdeel van de oplossing. Via wifi kan het eigen device van de juiste instellingen en beveiligingstoepassingen worden voorzien. Door het privédevice te voorzien van dezelfde beveiliging als zakelijke devices ontstaat rechtlijnigheid en worden risico’s sterk teruggedrongen.

Meer weten? Neem contact met ons op!
Bent u op zoek naar de beste zakelijke oplossingen? Wij adviseren hier graag over. Neem contact op met onze adviseurs via 010-2622544 (Rotterdam) of 0182-748707 (Gouda) of stuur een e-mail.